Wytske de Pater - Postma

Passie voor de politiek en jarenlange ervaring in de Haagse arena bezorgden mij een goed begrip van (het belang) van de publieke zaak, inzicht in politieke besluitvorming en de werking van publieke organisaties. 

De stormachtige opkomst van 'Nieuwe Media' hebben het landschap van public affairs, netwerken en lobbyen enorm veranderd. En daarmee de manier waarop een organisatie een lobby succesvol kan voeren en besluitvorming naar zijn hand kan zetten. Ik heb deze ontwikkelingen de laatste jaren nauwgezet gevolgd. Zo stond ik met een geweldig gemotiveerd team aan de basis van de eerste serieuze Internetcampagne, die het CDA in 2006 voerde ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen. 

Daarna was ik managing director van een van de eerste bedrijven die zich gingen richten op online reputatiemanagement: Weprep Associates

Nu werk ik alweer bijna drie jaar als adviseur Public Affairs voor een van de grootste belangenorganisaties van Nederland: de ANWB. Onder meer ontwikkelingen op het gebied van brandstof(besparing), de OV chipkaart, traumahelicopters en infrastructuur behoren tot mijn aandachtsgebieden. In de hoedanigheid van lobbyist ben ik dus weer geregeld in de diverse politieke gremia te vinden. 

In 2010 heb ik de stap gezet om wat ik bijzonder graag doe (het delen van kennis) vastere vorm te geven met het opzetten van De Lobby. Dit is een gespcialiseerde, kleinschalige onderneming die organisaties, maar vooral de mensen in die organisaties adviseert en traint in alle facetten die bij Public Affairs horen.    

 

 

 

 

 

 

 

Wytske Werkt | info@wytskewerkt.nl