Follow me

     

Wat is een goede lobby zonder een goed netwerk?
 

Ik nodig u van harte uit om ook een kijkje te nemen op mijn Linkedin-pagina
en Twitter
. Elk social medium heeft z'n eigen sterke punten waarmee 
u uw voordeel kunt doen.

Welke spreekt u het meeste aan?

Vier jaar geleden mocht ik over dit onderwerp een presentatie geven tijdens de leergang
Public Affairs van de Universiteit Leiden. 

En? Is het allemaal uitgekomen? Oordeelt u zelf. 
U kunt de presentatie nog altijd vinden via 
Slideshare


(Want op Internet gaat weinig verloren; een sleutelbegrip als het gaat om uw online reputatiemanagement!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytske Werkt | info@wytskewerkt.nl