Wytske de Pater - Postma

Passie voor de politiek en jarenlange ervaring in de Haagse arena bezorgden mij een goed begrip van (het belang) van de publieke zaak, inzicht in politieke besluitvorming en de werking van publieke organisaties. 

In 2018 heb ik de stap gezet om wat ik bijzonder graag doe (het delen van kennis) vastere vorm te geven met het opzetten van De Lobby. Dit is een gespcialiseerde, kleinschalige onderneming die organisaties, maar vooral de mensen in die organisaties adviseert en traint in alle facetten die bij Public Affairs horen.    

 

 

 

 

 

 

 

Wytske Werkt | info@wytskewerkt.nl